Upis u KOMETU 2017-2018    /  KOMETA Enrollment 2017-2018

Упис у школску 2016/2017 годину можете извршити на два начина:

1. Слањем одштампане уписнице и чека поштом на адресу: attn. Rosanne Coric (KOMETA), c/o St. Sava Serbian Orthodox Church, 41 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02140.

2. Предајом попуњене уписнице (која се налази на дну ове странице) и чека приликом доласка на први сусрет КОМЕТЕ.

У оба случаја уз уписницу треба приложити и потписане “Liability Waiver” and “Student Behavior Handbook” документе.

Уплатом целог износа до 15 Cептембра 2017. моћи ћете да искористите  попуст од 10%! 

You can register for the school year of 2016/2017 in two ways:

1. Mailing the completed Enrollment Form (located at the bottom of this page) with the check to: attn. Rosanne Coric (KOMETA),c/o St. Sava Serbian Orthodox Church, 41 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02140

2. Submitting the completed Enrollment Form(located at the bottom of this page) and the check at the first KOMETA class meeting.

In both cases, the signed “Liability Waiver” and “Student Behavior Handbook” documents should be submitted with the Enrollment Form.

By paying in full before Sep. 15, 2017, you will be able to take advantage of the early bird discount.