Upis u KOMETU 2019-2020    /  KOMETA Enrollment 2019-2020

Упис у школску 2019/2020 годину можете извршити на два начина:

1. Слањем одштампане уписнице (која се налази на дну ове странице) и чека поштом на адресу: attn. Muny Velickovic (KOMETA), c/o St. Sava Serbian Orthodox Cathedral, 41 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02140.

2. Предајом попуњене уписнице (која се налази на дну ове странице) и чека приликом доласка на први сусрет КОМЕТЕ.

У оба случаја уз уписницу треба приложити и потписане “Liability Waiver” and “Student Behavior Handbook” документе.

Школарина је $360 за целу годину. Са породичним попустом школарина за друго дете је $300, а за треће $200.You can register for the school year of 2019/2020 in two ways:

1. Mailing the completed Enrollment Form (located at the bottom of this page) with the check to: attn. Muny Velickovic (KOMETA),c/o St. Sava Serbian Orthodox Cathedral, 41 Alewife Brook Pkwy, Cambridge, MA 02140

2. Submitting the completed Enrollment Form (located at the bottom of this page) and the check at the first KOMETA class meeting.

In both cases, the signed “Liability Waiver” and “Student Behavior Handbook” documents should be submitted with the Enrollment Form.

Tuition for full year is $360. Tuition for the 2nd child with family discount is $300, and for the third child is $200.
Ċ
Zoran Coric,
Sep 19, 2019, 12:32 PM