Програм

Програм је заснован на наставном плану и програму Креативног Центра, водећег издавача књига за децу у Србији. Креативни центар је члан Европског удружења издавача уџбеника (ЕЕПГ) и нуди преко 350 наслова који су сврстани у четири узрасне групе: за малишане до пет година, за децу предшколског узраста, за ученике и за одрасле који раде са децом- васпитаче, родитеље, учитеље.

Детаљне програме можете наћи овде.


KOМЕТА организује 27 сусрета између октобра и јуна. Часови су недељом од 13:15 - 14:30 на адреси: 41 Alewife Brook Parkway, Cambridge, MA 02140. Календар са датумима свих сусрета у току текуће школске године је објављен на страни Распоред Часова. Одржавају се и две годишње приредбе и један излет.

Можете нам се прикључити током читаве школске године без обзира на узраст и познавање српског језика. На крају школске године, деци ће бити подељене Дипломе о завршеном програму.

Школарина се одређује посебно сваке шкоске године. КОМЕТА је непрофитна организација и рад програма зависи од добровољног залагања родитеља. То нам омогућава да цене буду што приступачније.

Program

The Program is based on the Curriculum of Kreativni Centar, the leading educational publisher in Serbia. Kreativni Centar is a member of European Educational Publishers Group (EEPG), and offers over 350 book titles, designated for four groups: pre-school, kindergarten, elementary and middle, and educators- teachers, parents, tutors.

Detailed programs you can find here.

KOMETA meets 27 times between October and June. Classes take place on Sundays from 1:15 - 2:30  PM at 41 Alewife Brook Parkway in Cambridge, MA. Calendar with dates of classes is available on the Class Schedule pageWe also organize two annual celebrations and one field trip.

Everybody regardless of age and language background is welcomed and may join us at any time during school year. At the end of school year, each participant will receive a certificate of attendance (Diploma).

Tuition is determined each school year. KOMETA is a non-profit organization, and the operation of the Program depends largely on parent volounteers. This enables us to keep the tuition low.