Home

KOMETA Serbian Children's Program in Boston  

Добро дошли у КОМЕТУ, образовни и културни програм на српском језику за децу из Бостона и околине.

Welcome to KOMETA, a cultural and educational program taught in Serbian language for children from Boston, MA and neighboring areas.

Уплатите вашу донацију online.

It's easy to make a donation to KOMETA.