Library Member

Постаните члан КОМЕТА Библиотеке и користите књиге, музичке и филмске дискове и остали образовни материјал на Српском језику.

Питања у вези учлањења упутите на biblioteka@kometaboston.org.

Become the member of KOMETA Library and get to borrow books, CDs, DVDs and other educational material in Serbian language.

Refer all questions about Membership to biblioteka@kometaboston.org.