Donors

КОМЕТА је 501 (ц)(3) непрофитна организација и ваше донације можете користити као пореску олакшицу.

Наш FEDIN је 01-0898262.

Без ваших великодушних донација КОМЕТА не би могла да настави свој рад на ширењу Српског језика и културе међу нашом децом.

Уколико желите да помогнете, пишите нам како би вам објаснили где да пошаљете свој чек.

КОМЕТА жели да се посебно захвали следећим донаторима:

KOMETA is 501 (c)(3) tax exempt non-profit organization.

Our FEDIN is 01-0898262.

Without your generous donations KOMETA wouldn't be able to continue its mission to bring Serbian language and culture to our children.

If you would like to help, please write to us to learn where to send your check.

KOMETA would like to thank to the following donors:

Republic of Serbia's Ministry for Diaspora is so far the biggest KOMETA's donor.

Ties to our native country has a special meaning for us in KOMETA.

"Verizon" is an example of company that rewards volunteering/donations from its employees. KOMETA wants to thank its members who obtained donations from "Verizon" in the amount of $1760 for 2009. KOMETA sends one big THANK YOU to "Verizon".

Since our first preformance, "Igg's world of Bread" donates its wonderful products, making our after show servings better and memorable.

Тhanks to KOMETA member, "MathWorks" donated $200 to KOMETA for year 2009. Thanks.

Министарство за дијаспору Републике Србије је до сада највећи донатор КОМЕТЕ.Веза са матицом има посебан значај у нашем раду."Verizon" је пример компаније која награђује добровољни/донаторски рад својих радника. КОМЕТА се захваљује члановима који су обезбедили донације "Verizon"-а у износу од 1760$ ѕа 2009 годину. "Verizon"-у једно велико ХВАЛА.

"

Iggy's World of Bread" већ више година помаже рад КОМЕТЕ донирајући своје укусне производе и на тај начин улепшавајући наше приредбе.

Захваљујући члану КОМЕТЕ,     "MathWorks" је донирао $200 за годину 2009. КОМЕТА се захваљује.