About us

О КОМЕТИ!

КОМЕТА је образовни и културни програм на српском језику за ученике из Бостона и околине. Ученици су подељени у групе на основу узраста и познавања српског језика. Мисија програма је осмишљена у октобру 2006. године са циљем да деци приближи српски језик, обичаји, историја, наука и култура, мотивишући их да одржавају свој српски идентитет и културно наслеђе. 

 

КОМЕТА има своју веома популарну и одлично одржавану библиотеку дечијих књига на српском језику.

 

Током школске године, ученици учествују у две приредбе и неколико екскурзија, што помажу учвршћивању другарства и културних веза.

 

Сусрети КОМЕТЕ се одржавају једном недељно у трајању од сат и петнаест минута у простору Цркве Свети Сава, Кембриџ. Погледајте мапу доле и календар страницу за распоред часова.

About KOMETA!

KOMETA is a Boston based not-for-profit Serbian cultural and educational program, for children ages 2-14. Students are grouped according to their age and current knowledge of Serbian language. The program mission was initiated in October 2006, with the goal of teaching Serbian language, customs, history, science and culture, in order to motivate and inspire children to maintain their Serbian identity and cultural heritage.

 

KOMETA has its own well-loved and meticulously maintained library of children's books in Serbian language.

 

During the school year, students participate in two recitals and several field trips in order to build camaraderie and strong cultural ties.

 

KOMETA classes are held once a week at the St. Sava Church in Cambridge, MA.  Please see the map below and the calendar page for class schedule.