Интензивни програм КОМЕТЕ / Intensive KOMETA Program

Post date: Sep 16, 2013 8:3:7 PM

У току је интензивни програм КОМЕТЕ, "Отворена Врата", који траје од 1 Септембра до краја Октобра и сусрети се одржавају сваке недеље у сали цркве Свети Сава.

Погледајте програм и дођите на неки од наших сусрета.

Програм је делимично финансиран од Владе Србије.

Редовни програм КОМЕТЕ почиње 3 Новембра и бићете додатно обавештени о  детаљима.

In September and October KOMETA will have its first intensive program "Open Door". Its  meetings are organized every Sunday in the hall of St Sava church.

Please check attached program and schedule, and bring your children as soon as you can. Program is partially financed by Government of Serbia.

Regular KOMETA meetings will start on November 3rd and you'll be timely informed about all details.