Нова Школска Година / New School Year

Post date: Sep 18, 2012 4:13:13 AM

КОМЕТА почиње 2012/2013 школску годину 30 Септембра od 15 часова у просторијама Цркве Светог Саве, Кембриџ, МА.

Као и претходних година, мали чланови КОМЕТЕ ће се срести 15 пута и представити се са две представе. Календар сусрета се може наћи овде.

Заинтересовани теба да дођу са својом децом и да попуне уписни пакет (додат уз вест).

Молимо родитеље да дођу на време. Сви су добродошли.

KOMETA will have its first meeting for 2012/2013 school year on September 30th from 3pm to 6pm in St. Sava Church, Cambridge, МА.

As previous years, little KOMETA members will meet 15 times and make two performances for the happy audience. Calendar can be found in our Class Schedule.

Those interested should bring their children as well as filled form (attached).

We ask parents to come on time. Everyone is welcome.