Ново место сусрета / New meeting space

Post date: Oct 03, 2014 6:3:56 AM

        Због штете од поплаве КОМЕТА неће моћи да користи просторије у Цркви Свети Сава.

        Нову школску годину КОМЕТА почиње сусретом 5 Октобра у грчкој Цркви Светог Атанасија,  4 Appleton St, Arlington, MA .

        Распоред сусрета је унет у Календар.

        Позивамо све заинтересоване да доведу своје децу у 3 поподне када ће се обавити упис.

        Очекујемо да се вратимо у Цркву Светог Саве почетком 2015.

        Since St Sava Church is demaged in recent flooding, KOMETA had to look for a new space for its meetings.

        Current solution is found in Greek Orthodox Chursh, St Athanasius, 4 Appleton St, Arlington, MA.

        First 6 meetings are scheduled and you can see them in our Calendar.

        We invite all interested to come this coming Sunday, October 5th at 3pm, to enroll their children.

        We hope to return to St Sava Chruch at the beginning of 2015.