Почела Школа / New Scholl Year

Post date: Nov 15, 2013 3:29:42 AM

Нова школска година у КОМЕТИ је почела 3 Новембра првим сусретом деце и учитељица.

Распоред сусрета можете наћи у нашем календару. Имаћемо 14 сусрета, Новогодишњу и Завршну приредбу као и традиционални излет у Нара Парк.

Неки од чланова КОМЕТЕ су помогли да се учионице окрече и омогуће деци да уживају у проведеном времену.

Упис је још увек у току. Придржите нам се !

New school year in KOMETA officially began on November 3 with the first meeting.

Schedule for this year is updated and there will be 14 meetings, New Year and End of the Year recitals as well as traditional trip to Nara Park.

Some of KOMETA members helped to paint classrooms so children could enjoy their time while studying.

Enrollment is still on so come and join !