Стигао је Вид !

Post date: Apr 26, 2011 4:18:25 AM

Породица Рајлић, Павла, Ивана и Александар су добили новог члана - малог Вида.

Вид је рођен 18 Априла и КОМЕТА њему и његовим најближим жели све најлепше.

Rajlic family, Pavla, Ivana and Aleksandar have a new addition - little Vid.

He was born on April 18.

KOMETA wishes all the best to Rajlic family.